Algemene Voorwaarden

Algemeen

 • Maree Waelput is eigenaar en beheerder van B&B De Notelaer. De eigenaar kan zich laten vervangen door een familielid of een ander daarvoor gevraagd persoon.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van B&B De Notelaer, gevestigd op Begijnenhof tegenover nr. 11 te Molenhoek.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek kan een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos worden verstrekt aan de gebruikers.
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 21 jaar of ouder zijn.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in B&B De Notelaer zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.
 • De beheerder kan gasten, bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B De Notelaer ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfkosten.
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijkingen, die niet zijn opgenomen in deze voorwaarden, beslist de eigenaar.
 • Gasten van B&B De Notelaer dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

Reservering en bevestiging

 • De huurovereenkomst kan (mits plaats beschikbaar) mondeling, telefonisch en schriftelijk aangegaan worden of een verzoek kan worden gedaan via https://airbnb.nl of www.bb-denotelaer.nl.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt B&B De Notelaer een definitieve bevestiging per mail. Daarna is de reservering definitief voor beide partijen.

Betaling

 • De verblijfkosten in B&B De Notelaer dienen bij aankomst contant te worden voldaan of overgemaakt zijn op de door eigenaar opgegeven bankrekening. De eigenaar kan in overleg met de huurder van deze voorwaarden afwijken.
 • Bij een reservering voor een langere periode, kan de eigenaar een aanbetaling van 20% van de overeengekomen huurprijs vragen.

Annulering

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij de eigenaar te melden, zodat wij, de daardoor vrijgevallen B&B kamer, alsnog aan derden kunnen aanbieden.

Aankomst en vertrek

 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar/ beheerder.
 • Ter legitimatie kan u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen.
 • Op de dag van vertrek dient de B&B-kamer om uiterlijk 11:00 uur vrij te zijn.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Bij voortijdig vertrek wordt slechts 50% van het openstaande deel gerestitueerd.

Ontbijt

 • Indien u voor een ontbijt kiest wordt dat gereserveerd op de tijd, die u afspreekt met de eigenaar/ beheerder.
 • B&B De Notelaer kan niet garanderen dat het ontbijt vrij is van allergenen.

Uw verblijf

 • Wij hebben een goede relatie met onze buren en willen die graag behouden, daarom mogen radio’s, televisies en andere geluidsbronnen geen hinder veroorzaken voor anderen.
  Geen feestjes of evenementen!
 • Gebruik door derden van de Bed & Breakfast is niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de eigenaar en zonder betaling overnachten in de accommodatie.

Veiligheid en Milieu

 • Voertuigen dienen te worden geparkeerd op de rechter parkeerplaats.
 • De accommodatie dient schoon en netjes gehouden te worden.
 • Afval dient in de daarvoor bestemde vuilnisbakjes gedeponeerd te worden.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Het is verboden om in De Notelaer te roken.
 • Open vuur in het pand is niet toegestaan vanwege de brandveiligheid.
 • De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk gedurende uw verblijf.

Wij wensen u een aangenaam en ontspannen verblijf in onze Bed & Breakfast De Notelaer

Molenhoek, juli 2017